Ahlis Transporter

Välkommen till AHlis Transporter!

AHlis Transporter är ett åkeri med kontor och garage i Göteborg. Vi utför alla slag av transporter med lätta lastbilar, såväl inom som utanför Sverige. Ring gärna för mer information!

Lars Ahlqvist
0705-19 80 10
Peter Hudd
0705-79 80 60 

» AHlis Transporter        » Ahlis Reklam        » Ahlis Idrottsskador        » Kontakt

Ahlis Transporter, Fredriksdalsgatan 18, 412 62 Göteborg             Telefon: 0705-19 80 10            E-post: info@ahlistransporter.com